NORJALAINEN JUTTU

Esimerkki norjalaisesta reitinmäärittelytavasta

Norjassa ajettava kartta on yleensä erillisenä ajomääräyksestä, jossa reitti ja nopeudet määritellään. Ajomääräyksessä on sanalliset ohjeet, jotka kertovat millä kartalla ajetaan (joskus "peruskarttoja" on useita), mistä lähdetään ja mihin päädytään, mitä kautta ajetaan, paljonko sinne on matkaa ja mikä on nopeuspyynti missäkin kohdassa. Kartalta on yleensä helppo hahmottaa missä ollaan, mutta "peruskarttana" on käytetty myös pelkällä mittakaavamerkinnällä olevaa valkoista paperia, johon on itse pitänyt määritellä käytettävä reitti.

Sanallisten ohjeiden lisäksi käytetään ns. skitsejä, joissa joko suomalaiseen tapaan apukirjaimia käyttäen, tai yleisemmin, matkoina lähtöpisteestä kerrotaan missä järjestyksessä skitsin urat ajetaan. Sanalliset ohjeet vaikuttavat melko yksinkertaisilta: niissä kerrotaan pisteitä, jotka määritellään karttaan. Lisämausteena voidaan reitti määrittää sellaisille teille, jotka eivät ole kartalla. Tällöin kerrotaan mihin ilmansuuntaan (-suuntiin) karttaan merkitsemätöntä uraa ajetaan.

Norjassa huomionarvoisia seikkoja:

Otetaan tähän yksi esimerkki. Peruskartta on yleensä "erikseen".

[peruskartta]

Ja sitten ajomääräys. Jos "peruskarttoja" on useita, jokaisessa kartanvaihdossa kerrotaan ajomääräyksessä uusi käytettävä kartta.

[skitsi]

Osuus päättyy Y-risteykseen joka on oikealle Lohja-sanan a-kirjaimesta, ajomatkaa on 3,33 km. Olet aluksi tiellä, joka on Kisakallio-sanan o-kirjaimesta suuntaan S. Nopeuspyynnillä 55 km/h lähdetään liikkeelle ja tällä nopeudella ajetaan 1,5 km. Ajetaan kartan teitä käyttäen risteykseen S Virkkala, ja edelleen kartan tietä karttaan merkitsemättömään risteykseen, määritteen mukaiseen paikkaan. Sitten ajetaan karttaan merkitsemätöntä tietä ohjeen mukaan. Ilmansuuntiin ajettaessa tuo karttaan merkitsemätön tie tekee siis tässä kartan tien pohjoispuolella kaarroksen joka palaa kartan tielle vähän matkan päässä, määritteessä S Virkkala. Sitten lyhintä karttaan merkittyä tietä käyttäen risteykseen S Lohja, josta taas karttaan merkitsemätöntä tietä annettuun ilmansuuntaan. Sitten saavutaan karttaan merkitsemättömään risteykseen, joka näkyy skitsissä. Tulosuunta näytetään skitsissä jonkun tieuran suuntaisella nuolella ja tulopiste on se paikka, jossa mittaluku on pienin (tai a-kirjain).

Skitsi on ajettava siten, että "mitat toteutuvat". Mittojen sijaan voi olla käytössä myös Suomen tapaan apukirjaimia. Skitsissä kartalla näkyvä tie on piirretty kaksoisviivalla. Mikäli kartalla on tie joka on poistunut maastosta se merkitään skitsiin kaksoiskatkoviivalla. Yksinkertaiset viivat tarkoittavat tieuria, joita ei näy kartalla. Kun skitsi on ajettu tullaan peruskartalle määritteessä S Lohja ja jatketaan päätepisteeseen. Muistithan vaihtaa nopeuden kun kokonaismitta lähtöpisteestä oli 1.5, 1.6 ja 2.7 km...


Laadittu Oskarin päivänä 2001 /KM; uusi versio 2005-05-19 KM