NAC Nordic Autonavigation Championship


NEZ/NAC - Top 3 Hall of Fame - Säännöt - Competitions/Kilpailut 2006...2023 - NEZ-points/Sarjapisteet 2006...2022

Additionally for Finns, vain suomeksi: OnLine - Ilmoittautumisohjeet ja -lomake 2023


Säännöt 2023


Versio: 1.0, päiväys: 2023-03-23, tila: lopullinen.

Tämä on suomenkielinen käännös NAC - Nordic Auto Navigation Championship -säännöistä, jotka on julkaistu 2023-03-23.

Ristiriitatilanteessa alkuperäinen, englanninkielinen teksti on pätevä. Alkuperäisteksti löytyy FIA:n sääntösivuilta pdf-muodossa:

https://fia-nez.eu/wp-content/uploads/2023/03/Nordic-Autonavigation-Championship-2023_v1.0_final.pdf

Kopio on täällä.


 1. Mestaruus
 2. Mestaruussarjan osakilpailut
 3. Osallistujat
 4. Maajoukkuemestaruus
 5. Beginner's Cup
 6. Osakilpailut
 7. Pisteet
 8. Osanottajamäärä
 9. Tietoja
 10. Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu
 11. Lähtöjärjestys mestaruusosakilpailun reitille
 12. Palkinnot
 13. Kilpailureitit
 14. Tuomarit
 15. Tukijat ja johtajat
 16. NAC Working Group - työryhmä


1 Mestaruus

Nämä ovat säännöt autosuunnistuksen Pohjoismaisen mestaruussarjaan
Nordic Autonavigation Championship (NAC)

Mestaruussarja tunnettiin aiemmin nimellä NEZ Autonavigation Championship", ja sitä kutsuttiin Tanskassa "Nordisk Mesterskab i Bilorienteering - NM i BilO", Ruotsissa "NM" ja Suomessa "PM-sarja".

Näitä sääntöjä hallinnoi ja ylläpitää NAC Working Group


2 Mestaruussarjan osakilpailut

Mestaruussarjan osakilpailuissa sovelletaan järjestävän maan ohjesäännöstöä sekä lisämääräyksiä.

Mestaruussarjan osakilpailuja ei tulisi olla samanaikaisesti kansallisten mestaruuskilpailujen kanssa. Kuitenkin, mikäli tätä ei voida välttää voidaan kansallinen mestaruussarjan kilpailu järjestää NAC-osakilpailun yhteydessä. Tällaisissa tapauksissa voidaan harkita poikkeamista lähtöjärjestyksestä kappaleen 11 mukaisesti ja kappaleen 13 sääntöä reitin vaikeusasteesta on noudatettava.


3 Osallistujat

Mestaruussarja on avoin kaikille, joilla on voimassa oleva lisenssi kansallisesta autourheilujärjestöstä (ASN).

Osallistujan kotimaaksi on määritelty se maa, jota hän on ensimmäisen kerran edustanut osallistuessaan PM-, NEZ- tai NAC-sarjan osakilpailuun.

Kuljettajan ja kartanlukijan täytyy kilpailijaparina olla samasta maasta.

Mestaruus määritellään kartanlukijoille. Eri kuljettajia voidaan käyttää.

Mestaruuden sijoitus kartanlukijalle päätetään sen mukaisesti kuka saa korkeimman - toiseksi korkeimman jne. määrän pisteitä.

Mikäli kartanlukijalla on useita kuljettajia, pääkuljettaja on useimpiin osakilpailuihin kartanlukijan kanssa osallistunut kuljettaja. Mikäli tällä tavoin ei pääkuljettajaa saada määritetyksi, se kuljettaja, joka on saanut eniten pisteitä (huomioimatta sitä, onko pisteet saatu kotimaasta tai ulkomailta) kyseisen kartanlukijan kanssa. Mikäli pisteet ovat samat, huomioidaan vain kartanlukijan loppupisteisiin laskettavat pisteet.

Mestaruussarjan osakilpailut ovat avoimia kaikille niihin ilmoittautuneille kohdan 10 mukaisesti. Mestaruussarjaan osallistujat on julkaistava lähtöluettelossa.


4 Maajoukkuemestaruus

Maajoukkuemestaruudesta kilpaillaan yksilömestaruuden kanssa samoissa osakilpailuissa:

 • Jokaisen maan kolme parasta NAC-osakilpailussa henkilökohtaisesti menestynyttä kilpailijaparia muodostavat maajoukkueen.
 • Nämä kolme kilpailijaparia voittavat maajoukkueelle saman määrän pisteitä kuin henkilökohtaisesti voittamansa.
 • Maajoukkuemestaruus menee maalle, joka on oman maansa ulkopuolisissa osakilpailuissa voittanut eniten pisteitä. Järjestävän maan kilpailijaparit eivät kartuta maajoukkuemestaruuspisteitä.
 • Pisteiden ollessa tasoissa parhaan kilpailijaparin sijoitus ratkaiseen maajoukkuemestaruuden.


5 Beginner's Cup

Beginner's Cup on tarkoitettu kannustamaan uusia pareja osallistumaan mestaruussarjaan:

 • Voidakseen osallistua Beginner's Cupiin saa sekä kartanlukija että kuljettaja olla osallistunut enintään 4 oman maansa ulkopuoliseen NoM/NEZ/NAC-osakilpailuun tai kaksoistapahtumaan ennen kauden ensimmäistä osakilpailua.
 • Mikäli kuljettaja tai kartanlukija on voittanut kaksi Beginner's cup titteliä osallistuminen Beginner's cupiin ei ole enää mahdollista.
 • Kilpailijaparien täytyy mainita halukkuutensa osallistua Beginner's Cupiin ilmoittautumislomakkeessa.
 • Järjestäjän täytyy merkitä Beginner's Cupin kilpailijaparit lähtöluetteloon.
 • Kilpailijaparit, jotka osallistuvat Beginner's Cupiin, voivat samanaikaisesti ottaa osaa NAC-mestaruusosakilpailuun sekä kerätä pisteitä maajoukkueelle kappaleen 4 mukaisesti. Ilmoittautuminen Beginner's Cupiin merkitsee automaattisesti kilpailijaparin ilmoittautumista myös NAC-mestaruussarjan luokkaan.
 • Kappale 7 mukaisesti Beginner's Cupissa lasketaan erilliset pisteet.
 • Lopullinen sijoitus lasketaan kappaleen 7 mukaisesti.
 • Beginner's Cupin pisteet lasketaan ainoastaan lauantain osakilpailusta.
 • Beginner's Cupin osallistujat ajavat yhdessä luokassa kansalaisuudesta riippumatta.


6 Osakilpailut

Mestaruussarja koostuu 6 osakilpailusta ja 3 maasta. Jos osakilpailuja tai maita on vähemmän, sarjan voittajaa ei määritetä.

Järjestävän maan on ilmoitettava järjestäjä viimeistään edellisen vuoden lokakuun ensimmäisenä päivänä. Järjestäjän muutos käy poikkeuksellisesti päinsä jos maat, joilla oli joukkueita edellisenä vuonna, antavat siihen hyväksyntänsä. Kaikkien osakilpailujen täytyy tapahtua 1.4.-15.11. välisenä aikana. NAC-osakilpailuja ei pitäisi järjestää kesä- ja elokuun puolivälien välissä, jotta vältytään matkustajalaivojen sesongin aikaisilta korkeammilta matkustushinnoilta. Tälle aikavälille osakilpailun järjestäminen on sovittava Working Groupin kanssa.


7 Pisteet

Jokaisessa osakilpailussa järjestäjä julkaisee tulosluettelot sekä järjestävän maan että ulkomaisille kilpailijapareille paitsi Beginner's Cup.

Pistetaulukko luokittain on:

 • 1. sija 60 pistettä
 • 2. sija 58 pistettä
 • 3. sija 57 pistettä
 • 4. sija 56 pistettä
  ja niin eteenpäin
 • 59. sija 1 piste

Jokaisen osakilpailun jälkeen henkilökohtaiset, Beginner's Cupin sekä maajoukkuesijoitukset päivitetään Working Group'n toimesta ja julkaistaan internetissä.

Kartanlukijat kerryttävät pisteitä 4 osakilpailusta. Vain yksi osakilpailu kotimaasta voidaan laskea lopullisiin pisteisiin. Järjestyksessä 4 korkeimmat pisteet ajetuista osakilpailuista lasketaan loppupisteisiin.

Vain kilpailijat, jotka osallistuvat osakilpailuun ulkomailla voivat saada sarjapisteitä. Pisteet lasketaan uusiksi viimeisen osakilpailun jälkeen mikäli joku on saanut sarjapisteitä eikä ole startannut yhteenkään osakilpailuun ulkomailla. Uudelleenlaskenta koskee myös kuljettajia, joiden kartanlukijoiden pisteet lasketaan uudelleen.

Jos useampi kuin yksi kartanlukija saa saman määrän pisteitä heidän sijoituksensa ratkaistaan seuraavasti:

 • Ensin sijoittuu viidessä mestaruusosakilpailuissa eniten pisteitä saanut (yksi kotimaassa, 4 ulkomailla).
 • Jos tämä ei ratkaise sijoituksia, voittaja on se kartanlukija, jolla on paras sijoitus niistä osakilpailuista, joissa ovat kilpailleet samassa luokassa. Kaikista näistä osakilpailuista saadut pisteet lasketaan yhteen ja verrataan keskenään.
 • Jos sijoitukset ovat edelleenkin samat, loppusijoitus on sama.

Beginner's Cupin loppupisteisiin lasketaan kaksi parasta. Vain ulkomailla järjestettyyn osakilpailuun osallistuneet saavat Beginner's Cup pisteitä. Lopullisissa sijoituksissa kolmeen osakilpailuun osallistuneet menevät vain kahteen osakilpailuun osallistuneiden edelle.

Jos useampi kuin yksi kartanlukija saa saman lopputuloksen, määritetään keskinäinen sijoitus seuraavasti:

 • Kaikki kolme osakilpailua lasketaan
 • Jos edelleen tilanne on tasan, se kartanlukija on parempi, jolla on parempi sijoitus niistä osakilpailuista, joihin kaikki tasapisteissä olevat ovat osallistuneet
 • Jos sijoitukset ovat edelleenkin samat, loppusijoitus on sama.

8 Osanottajamäärä

Jos järjestäjä haluaa rajoittaa osallistujien määrää, ulkomaisilla mestaruussarjan kilpailijoilla on etusija.

Osallistujilla, jotka ovat ottaneet osaa aikaisempiin osakilpailuihin, on etusija.


9 Tietoja

Kutsu täydennettyine sääntöineen, lähtöluettelo, lisämääräykset ja tiedotteet on laadittava ainakin englanniksi ja niitä voi täydentää järjestävän maan kielisillä käännöksillä.

Kutsun liitteistä on selvittävä tarvittavat lisävarusteet:

 • Kilpailijoiden autojen varustuksen tulee olla oman maan liikennelakien sekä ASN:n kansallisten sääntöjen mukaiset. Renkaat voidaan rajoittaa järjestävän maan sääntöjen mukaan.
 • Kilpailijaparien väliset sekä kilpailijaparin ja kolmannen osapuolen väliset kommunikaatiovälineet ovat kiellettyjä. Matkapuhelimia voi pitää mukana, mutta niiden käyttö kommunikointiin on kielletty osakilpailun aikana.
 • Mainosten tulee olla osallistujan kotimaan sääntöjen mukaiset.


10 Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu

Ilmoittautuminen tulee tehdä järjestäjän ohjeiden mukaisesti. NAC-luokkaan ilmoittautumiseen ilmoitetun määräajan (vähintään 5 päivää ennen osakilpailua) jälkeen ei voi enää ilmoittautua. Kuitenkin, ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen voi yhä muuttaa ilmoittautumisesta muut paitsi kartanlukijan.


11 Lähtöjärjestys mestaruusosakilpailun reitille

Lähtöjärjestys mestaruusosakilpailun reitille järjestetään seuraavasti:

 1. kuumaan ryhmään kuulumattomat kartanlukijat
 2. Beginner's Cupiin osallistuvat kartanlukijat
 3. kuuman ryhmän kartanlukijat
Kuuman ryhmän kartanlukijat määritellään seuraavasti:
 1. Jokaisella maalla on 5 kuuman ryhmän kartanlukijaa
 2. Kunkin maan kandidaatit ovat edellisen vuoden (vuosi-1) mestaruussarjan kolme parasta kartanlukijaa ja sitä edeltäneen vuoden (vuosi-2) mestaruussarjan kolme parasta kartanlukijaa.
 3. Jos kohdan 2 mukaan on 6 kandidaattia, kuuma ryhmä muodostetaan vuosi-1:n 3 ja vuosi-2:n 2 parhaasta.
 4. Jos kohdan 2 mukaan on <5 kandidaattia, kuumaan ryhmään sijoitetaan näiden lisäksi vuosi-1:n lopullisten sarjapisteiden mukaisesti seuraavaksi parhaat kartanlukijat
 5. Jos kohdan 4 mukaan on <5 kandidaattia, kuumaan ryhmään sijoitetaan näiden lisäksi vuosi-2:n lopullisten sarjapisteiden mukaisesti seuraavaksi parhaat kartanlukijat
 6. Jos kohdan 5 jälkeen ei ole viittä kuumaan ryhmään kuuluvaa kartanlukijaa, ryhmää ei täydennetä. Lähtöpaikka jätetään tällöin kyseisen maan kuuman ryhmän lopussa tyhjäksi.

Mikäli sarjan voittajaa ei ole määritetty, kyseistä vuotta ei ei huomioida kuuman ryhmän määrittelyssä.

Beginner's Cupia ei ajeta perjantaina. Kuitenkin, ne kilpailijaparit, jotka ovat lauantain osakilpailuun ilmoittautuneet Beginner's Cupiin, sijoitetaan ryhmään 2 myös perjantain osakilpailussa.

Mikäli kuumaan ryhmään kuuluva kartanlukija osallistuu myös Beginner's cupiin tulee tällainen kartanlukija sijoittaa kuumaan ryhmään (ryhmä 3). Kilpailijapari sijoitetaan mahdollisimman lähelle Beginner's cupia.

Niin pitkälle kuin mahdollista aloitusjärjestys on sekoitus maista. Esimerkiksi:

  Kilpailijapari maasta A
  Kilpailijapari maasta B
  Kilpailijapari maasta C
  Kilpailijapari maasta A
  Kilpailijapari maasta B
  jne.

Kuitenkin, mikäli kansallinen mestaruuskilpailu on samassa osakilpailussa, voidaan paikalliset osanottajat laittaa lähtemään ennen ulkomaalaisia kilpailijoita. Vain ulkomaalaiset kilpailijat järjestetään tällöin kuten yllä on kuvattu.


12 Palkinnot

Jokaisessa osakilpailussa palkinnot jaetaan järjestävän maan käytännön mukaan. Mestaruusluokat (kotimaiset, ulkolaiset, Beginner's Cup) täytyy palkita erikseen.

Viimeisessä osakilpailussa mestaruussarjan kolme parasta täytyy palkita erikseen. Mitalit toimittaa kansallinen ASN.


13 Kilpailureitit

Suomi, Ruotsi ja Tanska järjestävät kaksi osakilpailua, yhden perjantaina ja yhden lauantaina. Näiden kahden osakilpailun välinen etäisyys tulee olla vähemmän kuin 150 km

Kotimaisten ja ulkomaisten osallistujaparien on kilpailtava samalla reitillä. Järjestäjä voi ajattaa myös muita luokkia mestaruusosakilpailun reitillä.

Mestaruusosakilpailun vaikeusaste, pituus ja määräajat tulee sovittaa ulkomaisille kilpailijoille sopiviksi. Kokonaiskilpailuaika saa olla korkeintaan 2 tuntia perjantaina ja lauantaina 3,5 tuntia, aikoihin lisätään siirtymäosuudet ja tauot. Yksi 20-minuutin tauko täytyy olla (lauantaina) ennen kuin 2,5 tuntia kilpailuajasta on tullut täyteen.

Jos kolme tai useampia kilpailijapareja ylittää myöhästymisrajan, rajaa korotetaan 60 minuutilla kunnes kaksi tai vähemmän jää rajan alle. Laskenta tehdään kullekin luokalle erikseen. Jaksokohtaiset myöhästymisrajat ovat voimassa yllä olevasta riippumatta.

Ensimmäisen kilpailijan lähtöaika mestaruusosakilpailun reitillä tulee olla mieluiten klo 19:00 perjantaina, lauantaina klo 15:00, viimeistään klo 20:00 / 16:00.

Mestaruusosakilpailujen reitin tulee olla suunniteltu siten, että ajourien voidaan olettaa olevan ajokunnossa viimeisenäkin lähteville osanottajille. Vaikeasti ajettavaa maastoa tulee välttää. Kivet ja muut esteet, jotka tekevät reitistä vaikeampikulkuisen, tulee olla merkitty esim. valkoisella maalilla tai varoituskyltillä.

Kaikki läpiajettavat reittiasemat tulee merkitä myös vasemman puoleisilla kilvillä.

Beginner's Cup kilpailee vain lauantain osakilpailun ensimmäisillä mestaruusreitin osuuksilla. Beginner's Cupiin kuuluvien osuuksien määrän tulee olla mainittu viimeistään ohjaajakokouksessa. Beginner's Cupiin osallistujat voivat halutessaan kilpailla loppuosuudetkin saadakseen NAC-mestaruuspisteitä.


14 Tuomarit

Omien sääntöjensä mukaisesti paikallinen ASN lähettää osakilpailuihin tuomareita.

Yksi ulkomaalainen tuomari on sallittu jokaiseen kaksoisosakilpailuun. Tuomarin lähettäminen kilpailuihin on vapaaehtoista. Ulkomaalainen tuomari tulee seuraavasta järjestäjämaasta alla olevan listan mukaisesti:

 • 1. kaksoisosakilpailun tuomari 2. kisan järjestäjämaasta
 • 2. kaksoisosakilpailun tuomari 3. kisan järjestäjämaasta
 • 3. kaksoisosakilpailun tuomari 1. kisan järjestäjämaasta

Kyseessä olevan maan tulee tulee informoida tuomarin nimi viimeistään kuusi viikkoa ennen ensimmäistä kilpailua. Mikäli maa ei nimeä tuomaria ennen tätä järjestäjän ei tarvitse hyväksyä ulkomaalaista tuomaria ja hänet voidaan korvata paikallisella tuomarilla.

Järjestäjä maksaa ulkomaisen tuomarin majoitus- ja ruokailukulut.


15 Tukijat ja johtajat

Järjestäjien tulisi valita alueet, joissa tukijat ja johtajat voivat seurata osakilpailua. Katsojilla ei saa olla pääsyä - kommunikoimaan - tai millään muulla tavalla auttamaan osallistujia. Muun osan reittiä tulee - paikallista väestöä lukuun ottamatta - olla katsojaton.


16 NAC Working Group - työryhmä

Seuraavat henkilöt ovat paikallisten ASN:ien lisäksi yhteyshenkilöitä. Kaikki sääntömuutosehdotukset, kansalliset määräykset, kutsut, tulokset ja muu informaatio tulee lähettää kaikille alla luetelluille yhteyshenkilöille. Yhteyshenkilöt välittävät tiedot omalle ASN:lleen sekä oman maansa osanottajille.

MaaNimi / Osoite Puhelinnumerot / sähköpostit
TANSKA Bent Mikkelsen
Strandvejen 18
DK-5600 FAABORG
+45 62616907 (koti)
+45 21798130 (GSM)
bentmik63 (a) gmail.com
Jan Søndergaard
Præstebakken 19
DK-7480 VILDBJERG
+45 20 97 95 51 / (GSM/työ)
jan (a) mjtj.dk
SUOMI Juha Heikkilä
Im Steimker Felde 9a
DE-28857 SYKE
Työryhmän puheenjohtaja
+358 50 365 5122
juheik (a) gmail.comRUOTSI Peter Kihlstenius
Amatörvägen 61
SE-12240 ENSKEDE
+46 70 3935766
kihlstenius (a) gmail.com
Ulf Andersson
Lodjurets gata 231
SE-13664 HANINGE
+46 70 5723972 (GSM)
ulfan231 (a) gmail.com