Säännöt sähköiselle ajanottojärjestelmälle autosuunnistuksessa -ehdotus


Aloitussivulle . EMIT-pääsivu

Oheinen esitys perustuu kokemuksiini sekä järjestäjänä että kilpailijana Emit-AS-tapahtumissa. Sekä järjestäjänä että kilpailijana olen ollut mukana useissa Emit-AS-kilpailuissa ja harjoitusajoissa. Kommentoin mielelläni lisää pyydettäessä.


Mikäli autosuunnistuskilpailussa käytetään sähköistä ajanottojärjestelmää, on ilmoitettava kilpailukutsussa oheisen mallin mukaisesti

  1. mitä järjestelmää käytetään (esim. Emit tai joku muu) sekä järjestelmän erityisominaisuudet
  2. kilpailijan tarvittavat elektroniset laitteet ja niiden mahdollinen vuokraus sekä siihen liittyvät ehdot
  3. toiminta asemalla, jossa sähköinen ajanottojärjestelmä on käytössä

Malli:
Kilpailussa käytetään sähköistä ajanottojärjestelmää Emit. Emit-leimasimella ei voida leimata kahta kertaa peräkkäin vaan välissä on oltava vähintään yksi muu Emit-leimasin. Emit-kortin voi vuokrata järjestäjältä kilpailun ajaksi hintaan 2,50 euroa. Palauttamattomasta, hukatusta ja rikotusta Emit-kortista peritään 40,00 euron suuruinen maksu. Emit-kortilla kilpailija suorittaa itse miehittämättömällä AT-asemalla leimauksen ja merkitsee asemalle tuloajan kilpailukorttiin.

Miehittämätön AT

Miehittämätön AT voi olla salainen tai julkinen. Miehittämätön AT merkitään maastoon AT (JAT)- ja leimakilvellä siten, että AT (JAT) sijaitsee uran oikealla ja leima vasemmalla puolella. Elektroninen leimasinlaite sijoitetaan uran vasemmalle puolelle. Miehittämätöntä AT-asemaa voidaan kilpailussa käyttää RT-aseman tavoin, jolloin puuttuva AT ja maksimiaikapisteet ovat kuten puuttuva RT. Mikäli tästä ei kilpailukutsussa ole erikseen mainittu voidaan miehittämätön AT sijoittaa vain helpohkoon suunnistuspaikkaan, josta sitä todennäköisesti ei voi sivuttaa vierestä.

Miehittämättömälle AT-asemalle saavuttaessa normaaliin kilpailukorttiin merkitään asemalle tuloaika ja tehdään leimaus elektroniseen korttiin. Mikäli elektronisessa kilpailukortissa ei ole leimausta eikä mitään teknistä syytä leimauksen puuttumiseen ole, rangaistaan siitä kuten puuttuva AT. Mikäli elektronisessa kortissa on leimaus mutta normaalissa kilpailukortissa ei ole aikamerkintää rangaistaan siitä kuten puuttuva RT. Ylimääräinen aikamerkintä kilpailukortissa tai leimaus elektronisessa kortissa rankaisee kuten ylimääräinen AT. Miehittämättömälle AT-asemalle saapumisaika on samalla uusi lähtöaika, ts. ennakot ja myöhät poistuvat. Ajanlaskennallisesti miehittämätön AT on kuten JAT. Aikavirhepisteet määräytyvät normaalisti.

Elektroninen JRT

Elektroninen JRT on miehitetty asema, joka merkitään maastoon kuten normaali JRT. Asemalle on aina ajettava viipymättä edelliseltä AT-asemalta tai lähdöstä. Asemahenkilöstö määrää uuden lähtöajan, jonka hän merkitsee normaaliin kilpailukorttiin. Asemahenkilö suorittaa myös elektronisen kortin leimauksen lähtöajalla. Leimauksen jälkeen annetaan kilpailijalle kilpailupaperit ja palautetaan elektroninen kortti. Ajettaessa reitinmäärittelytavalla 1 on lähtöaikaan huomioitava vähintään 30 sekunnin viive karttojen ja peitepiirrosten kohdistamista varten. Tämä viive on kerrottava ajomääräyksessä tekstillä: "Uusi lähtöaika on JRT:n antama + 30 sek." Elektroniselta JRT:lta ei voi saada aikavirhepisteitä.

Kilpailijan ja järjestäjän huomioitava elektronista järjestelmää käytettäessä

Miehittämätön AT-asema on sijoitettava siten, että välittömästi sitä ennen on tilaa odottaa asemalle ajoa häiritsemättä muita. Odotettaessa miehittämättömälle AT-asemalle ajoa on se tehtävä siten, ettei estetä muiden kilpailijoiden pääsyä leimasimelle. AT-asemalla on leimattava viipymättä ja siitä on poistuttava ripeästi.

Elektronisen JRT:n näköpiirissä on miehittämätön AT, jolta on siirryttävä viipymättä JRT-asemalle. JRT-asemaa edeltävä AT päättää jakson, jolle palaamisesta rangaistaan autosuunnistuksen sääntöjen mukaan. AT- ja JRT-asemien välin on oltava riittävän pitkä, jotta mahdollisesti jonon syntyessä ei seuraavien kilpailijoiden saapumista asemalle estetä. JRT-aseman määräämien lähtövälien tulee olla normaalisti vähintään 2 minuuttia.

Järjestelmän ominaisuudet on huomioitava, esim. Emit-järjestelmää käytettäessä samalla Emit-leimasimella ei voida leimata kahta kertaa peräkkäin vaan välissä on oltava vähintään yksi muu leimasin.

Miehittämättömien AT-asemien sijoitus on mietittävä tarkoin, jotta ei tule mahdolliseksi "ennakkotutustuminen" odotettaessa ihanneaikaa. Tarvittaessa käytetään kahta ennakko AT-asemaa, joista toinen on riittävän etäällä varsinaisesta suunnistusalueesta.

Omaa elektronista leimasinlaitetta ei kilpailussa saa käyttää. Mikäli elektronisesta kortista löytyy kilpailussa käyttämättömän aseman tunnus merkitsee se suorituksen hylkäystä.


viimeksi päivitetty 2002-07-18 (tekstin päiväys 2001-06-11)